Today we had a visit from the US Ambassador, Mr. Philip S. Kosnett.

Today we had a visit from the US Ambassador, Mr. Philip S. Kosnett.

Today we had a visit from the US Ambassador, Mr. Philip S. Kosnett.

Mr. Kosnett honored us with his visit, where he also got the chance to learn more about our school, our American teachers, and our classes. Initially, he met with our senior students to talk about their time at PHS and where they were planning to study. Then, Mr. Kosnett visited some our classrooms, and our students had many questions regarding his job.

Thank you Ambassador Kosnett and U.S. Embassy Pristina, Kosovo for their continues support.

Sot patëm një vizitë nga Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Z. Philip S. Kosnett.

Kosnett na nderoi me vizitën e tij, ku gjithashtu mori shumë informata rreth shkollës, stafit Amerikan, dhe klasëve. Në fillim u takua me nxënësit e klasës së 12-të, për te biseduar më shumë për kohën në PHS dhe planet e tyre universitare. Pastaj, Z. Kosnett vizitoi disa nga klasët tona, ku nxënësit tanë patën shumë pyetje rreth punës që ai bën.

Faleminderit për vizitën Ambasador Kosnett dhe U.S. Embassy Pristina, Kosovo për mbështetjen e tyre të vazhdueshme.

Leave a comment